Animatie|Augmented Reality|AV Installations|Documentaire|Light Art & Video Mapping|Virtual Reality

Ver Binnen

Director Jenny van den Broeke (APVIS)   Project Karin Anema  |  Support: Playgrounds Next

Ruimtelijke beleving over leven met schizofrenie

“Ik ben Ton. Mijn hele leven ben ik op zoek geweest naar echt contact met iemand met wie ik mijn gedachtewereld kan delen. Ik heb psychoses gehad, die zich beeldend manifesteerden in angsten en wanen. In de tweede periode kwam het hele onbewuste reservoir van allerlei data, namen en plaatsen als een constante stroom naar boven. Als een voortrazende trein. Daarna hebben de psychoses zich herhaald. In het contact met anderen hapert er altijd iets. Het heeft meer dan dertig jaar geduurd voordat ver af en ver binnen bij elkaar kwamen. Door te tekenen en te ordenen heb ik mijn angsten beteugeld. Een buitenstaander zal misschien nog rariteiten opmerken, maar er is mee te leven, ondanks het isolement.”

Als de werkelijkheid kantelt

In deze ruimtelijke ervaring ervaart de bezoeker hoe de werkelijkheid kan kantelen als je de grip op de prikkels om je heen verliest. Als basis gebruiken we de originele interviews met Ton en zijn beeldend werk om zijn beleving zichtbaar te maken. Zijn hele leven heeft hij geworsteld met schizofrenie en psychotische episodes. Om de stroom prikkels te beteugelen, heeft hij zijn hele leven geschilderd en getekend. In dit werk is zijn geestelijke ontwikkeling te volgen. Zonder hulpverlening is het Ton gelukt zijn leven op de rails te krijgen, maar hij heeft tijdens zijn leven wel grote eenzaamheid ervaren.

Kunnen we stigmatisering doorbreken door kunst?

Wat is normaal? Waarom is er niet meer plaats in de samenleving voor “buitenbeentjes”?  Schrijfster Karin Anema beschrijft in haar boek ‘Vandaag koop ik alle kleuren’ hoe Ton zijn psychoses weet te overwinnen. Naar aanleiding van het boek is Ver Binnen ontstaan.

Ver binnen is het eerste experiment binnen het onderzoeksproject van Jenny van den Broeke // Studio APVIS en Karin Anema. Het is onder meer bedoeld voor communicatie met mensen uit de omgeving van personen met schizofrenie, medewerkers uit de zorg en het onderwijs. Hoe ervaren zij de ruimtelijke, documentaire verbeelding van het verhaal van Ton, welke meerwaarde levert het op?

De documentaire op basis van het verhaal van Ton is in ontwikkeling. Ver binnen is ontwikkeld met support van het talentontwikkelingstraject Playgrounds Next.

Deze installatie is te boeken voor vertoning, ook in combinatie met presentatie door Karin Anema.

Ver binnen - fysiek

Regie Jenny van den Broeke
Tekst en verhaal Karin Anema
VR design Marco Jongenelis
Animatie Demian Albers
Sound design Michiel van de Weerthof
Stem Alfred Martens

Bewaren