Space for activity

Infographics about the redevelopment of business areas

Ruimte voor bedrijvigheid

Infographics over de herstructurering van bedrijventerreinen