The way things are

A film depicting the problems of a graduating artist in assignment of Starterslift

Royal Broese & Peereboom 225th

The film follows the process of making of a book specially made for Royal press Broese & Peereboom 225th anniversary.

Koninklijke Broese & Peereboom 225

Het maakproces van het boek wat Koninklijke drukkerij Broese & Peereboom ter ere van hun 225 jarig jubileum uitgaf wordt in deze film uit de doeken gedaan.